Hjem » Samfunnstjenesten

Samfunnstjenesten

Samfunnstjenesten er Spør Filosofens gratistjeneste rettet mot samfunnets mektigste og ellers mest fremtredende personer. Både den ene og den andre kan ha godt av å bryne seg på en filosof iblant.

Har du et forslag til hvem som bør tilbys Samfunnstjenesten? Slik går du frem:

  1. Skriv en epost til et den avisen/radioen/TV-stasjonen hvor du foreslår at samtalen skal foregå – f.eks. til redaksjonen, vaktsjefen, eller en konkret journalist eller programleder. Husk å sende kopi (cc) til post@sporfilosofen.no.
  2. Inkluder følgende introduksjon: «Samfunnstjenesten drives av bedriften Spør Filosofen (aka filosof Morten Tønnessen). Tjenesten retter seg mot mennesker i maktposisjoner og andre som fortjent eller ufortjent har gjort seg bemerket i offentligheten. Samfunnstjenesten består i et stående tilbud om å gå i dialog med de personene som foreslås i en utvalgt avis/radiokanal/TV-kanal (som også foreslås av forslagsstilleren), eventuelt i et nettmedium, fortrinnsvis (men ikke nødvendigvis) live og uredigert. Denne dialogen vil være av filosofisk art, og sikte mot å få klarhet i hva de foreslåtte personene dypest sett står for. Tjenesten er gratis, og anses som en del av Spør Filosofens samfunnsoppdrag.»
  3. Foreslå så den personen du vil utfordre, og begrunn hvorfor du mener at nettopp denne personen vil kunne nyte godt av en samtale med Spør Filosofen.

Ved stor pågang forbeholder Spør Filosofen seg retten til å begrense antall samtaler i regi av Samfunnstjenesten. Spør Filosofen kan av ulike grunner takke nei til enkelte forslag.

%d bloggere liker dette: